President Trump Departs White House For Pennsylvania

28 Luglio 2020